2 86%

Ririko Kinoshita người điều hành một quán cà phê cùng chồng. Tuy nhiên, chồng tôi không có động cơ và chỉ nghỉ việc trong giờ làm việc và đi nhậu. Rinko làm việc trong thời gian trống, nhưng giờ nghỉ duy nhất là một cuộc trò chuyện với những người thường xuyên. Trong số đó, những người đàn ông thường đến cửa hàng cùng cấp dưới là những người rất quý. Một ngày nọ, tôi được mời đến một bữa tiệc tối xin lỗi khi người đàn ông bình thường gây rắc rối. Khi tôi đến cửa hàng vào ngày diễn ra sự kiện, tôi đang đợi một cấp dưới trẻ tuổi chỉ mắc lỗi. Nó khóc và quyết làm H … Thanh niên này thật không bình thường.

Vợ ngoại tình với bạn của chồng ngay lần đầu gặp gỡ

Vợ ngoại tình với bạn của chồng ngay lần đầu gặp gỡ