7 71%

Anh chàng này đã có được một thiết bị âm đạo bằng da thịt, có thể được đồng bộ hóa thông qua cấy ghép DNA với âm đạo của bất kỳ cô gái nào mà anh ta nhắm đến. Điều này chứng tỏ nó rất hữu ích cho anh ta. Đặc biệt là ở trường học của anh ấy đầy gà nóng.

Thiết bị làm tình từ xa của cậu bạn học dâm dục

Thiết bị làm tình từ xa của cậu bạn học dâm dục