Tag: Rei Kuroshima

Em sinh viên đi làm thêm bị cưỡng hiếp khi đang làm việc

Rei Kuroshima (20 tuổi) là một sinh viên đại học âm nhạc năng động và chỉ biết đến thế giới âm nhạc. Cô ấy trải qua một cuộc sống mà cô ấy không lựa chọn và những điều cô ấy chưa từng trải qua... tác phẩm đầu tiên của...