4 50%

Chồng của Saeko đã bị ốm và thất nghiệp một thời gian và không thể tìm được việc làm. Họ bắt đầu trễ hẹn với các khoản thanh toán tiền thuê nhà và cô bắt đầu tự hỏi liệu họ có bị đuổi ra khỏi nhà không. Saeko đến nhà của chủ nhà Matsuoka để nói về tình huống này. Anh nhanh chóng chấp nhận tha thứ tiền thuê nhà để đổi lấy Saeko giúp việc nhà, vì anh đang sống một mình kể từ khi người vợ qua đời. Saeko cảm thấy vui mừng vì lòng tốt của anh và cô nhìn thấy một cơ hội mới để giúp đỡ người chồng. Nhưng trong thực tế, Matsuoka đã nhìn thấy một điểm yếu và một cơ hội để bẻ cong ý chí của Saeko.

Nợ tiền thuê nhà, vợ bị ông chủ nhà cưỡng bức

Nợ tiền thuê nhà, vợ bị ông chủ nhà cưỡng bức