3 90%

Một người đàn ông đã uống say trong quán rượu sau giờ làm việc và bị lỡ chuyến tàu cuối cùng. Sau đó, anh ta đã được đồng nghiệp nữ Suzume đề nghị ở lại phòng của cô ấy. Anh chàng đã bị kích thích bởi vòng một to lớn của Suzume, người mà anh thường không để ý đến, và họ đã có quan hệ tình dục một cách bạo lực. Nhưng từ đó, Suzume bị kích thích và yêu cầu anh ta nhiều lần trước khi họ kết thúc cùng nhau vào sáng hôm sau.

Ngủ nhờ nhà em đồng nghiệp vú to sau khi trễ chuyến tàu về nhà

Ngủ nhờ nhà em đồng nghiệp vú to sau khi trễ chuyến tàu về nhà