8 53%

Chồng tôi và bạn cùng nhau mở công ty và không may rằng người bạn mà chồng tôi cùng nhau thành lập công ty lại là người yêu củ của mình. Và biết như vậy nhưng đoạn đường từ nhà đến công ty rất xa nên chồng tôi quyết định dọn lại gần chung cư của bạn mình cho tiện. Không may người bạn của chồng lại là người yêu củ của tôi, tôi trở nên lúng túng và làm tình cùng anh ấy.

Gặp lại người yêu củ là đồng nghiệp của chồng Vietsub

Gặp lại người yêu củ là đồng nghiệp của chồng Vietsub