1 50%

Một buổi tiệc ngoài trời diễn ra Hinata Koizumi và chồng mình mời nhưng người hàng xóm lại nhà chơi và bày tiệc tâ gia khi cả nhà vừa dọn đến. Và buồi tiệc bắt đầu nhưng vì tửu lượng chồng mình quá hạn chế nên cô vợ phải dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp thì vợ mình bị địt và chồng phải câm nín.

Địt vợ anh hàng xóm khi bày tiệc ngoài trời

Địt vợ anh hàng xóm khi bày tiệc ngoài trời