0 100%

Yu Amaki mới kết hôn vài năm trước, nhưng chồng cô đã đối xử với cô như thể cô không tồn tại. Khi cô ấy cảm thấy khó chịu vào ban đêm và cô ấy muốn chồng mình thực hiện, tất cả những gì cô ấy nhận được là một sự cáu kỉnh. Vì vậy, để đáp lại, khi những ngày tới cô cần sửa máy điều hòa, cô ăn mặc khiêu khích để đón anh chàng sửa chữa. Rất nhiều người không thể tin được những gì đang nhìn thấy trước mặt mình…

Cô vợ cáu chồng và anh sửa điều hòa may mắn

Cô vợ cáu chồng và anh sửa điều hòa may mắn