13 62%

Với tư cách là một nhà văn, Hotaru đã phải lòng chồng mình và kiếm sống bằng công việc dọn dẹp. Cô ấy sống trong những ngày bị xem thường bởi những người xung quanh, gọi cô là “bà lão” và nhưng một ngày, cô được mời đi ăn uống bởi một nhân viên của công ty đó.

Chồng không đoái hoài vợ ngoại tình cùng anh nhân viên ở công ty

Chồng không đoái hoài vợ ngoại tình cùng anh nhân viên ở công ty