1 80%

Vợ của anh chàng này đi vắng một tuần và anh ta mời qua một người bạn cũ: Suzu Honjo. Hầu hết là để thực hành làm trẻ sơ sinh. Không cần bao cao su.

Chồng đi vắng, đến nhà chơi được vợ bạn tiếp rượu

Chồng đi vắng, đến nhà chơi được vợ bạn tiếp rượu